Coaching biznesowy Niesamowite narzędzie wspierania biznesu!

Coaching biznesowy to indywidualna praca wspierająca realizację celów biznesowych, która koncentruje się na wypracowaniu indywidualnych rozwiązań. Jest to uznana na świecie metoda pracy dla osób, które chcą podnieść wyniki swoich działań, zwiększyć motywację i zadowolenie z pracy.

Coaching biznesowy


Coaching szyty na miarę – dla kogo?

Coaching – naszym zdaniem – jest kluczowym narzędziem wspierania w rozwoju najlepszych pracowników, przeznaczonym dla osób bez braków kompetencyjnych. Zachęcamy, by kierować coaching w szczególności do menedżerów średniego i wyższego szczebla.


Jakie są korzyści, czyli pytanie o efektywność.

W życiu zawodowym coaching pozwala pracownikowi lub zespołom na:


Wskaźniki efektywności w biznesie:

1. Efektywność coachingu, czyli obszary największych zmian:

Według badania przeprowadzonego przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę m.in. w następujących obszarach:

 • wydajność w pracy (70%),
 • kompetencje komunikacyjne (72%),
 • kompetencje interpersonalne (71%),
 • rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%),
 • zarządzanie firmą (61%),
 • zarządzanie czasem (57%),
 • efektywność zespołów (51%).

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność skorzystaliby z coachingu ponownie.

Według innych badań firmy A Better Perspective™ główne korzyści z coachingu dla firmy to m.in.:

 • wzrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%),
 • wzrost wydajności organizacji (69%),
 • pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%),
 • podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%),
 • ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%),
 • wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%).

(Źródło: http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm)

2. Efektywność coachingu – przynajmniej zwrot z inwestycji:

 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
 • prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
 • średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

(Źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, 2009)

Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej magazynu „Fortune” wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%.

(Źródło: Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD 2004)

Wyniki badań pokazują, że coaching jest niezwykle skuteczną, mierzalną i sprawdzoną formą wsparcia pracowników i zespołów, polegającą w szczególności na zwiększeniu motywacji, wydobyciu indywidualnych zasobów i poczucia odpowiedzialności za realizację przyjętych celów.


Coaching a szkolenia.

Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas gdy szkolenia podwyższyły produktywność menedżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu produktywność menadżerów wzrosła o 88%.

(Źródło: Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency. aut. Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E.)

Rekordowy zwrot z inwestycji w coachingu (ROI) i skuteczność coachingu w stosunku do szkoleń według firm z list rankingowych magazynu „Fortune”. The „Economic Times” przedstawił raport o tym, że dzięki coachingowi w firmach ROI jest prawie sześć razy większe niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:

(Źródło: Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD 2004)


Jak wygląda sesja coachingowa?

Częstotliwość sesji oraz dobór kanałów komunikacji (telefon, Skype, F2F, inne) dostosowane są do potrzeb i możliwości klienta. Efekty widać najczęściej po 3–5 sesjach. Pojedyncza sesja trwa ok. 45 min.

Trójkąt relacji: Sponsor (czyli zamawiający usługę coachingową w imieniu firmy) może zaproponować swojemu pracownikowi zakres tematyczny, który w ramach coachingu warto byłoby rozwinąć. Państwa pracownik, a nasz klient, musi wyrazić na to zgodę, doprecyzować cel, a następnie określić mierniki sukcesu jego realizacji, które są etapowym pomiarem efektywności w procesie coachingowym.


Wybrane obszary tematyczne:

Coaching kariery

Wytyczenie ścieżki rozwoju zawodowego.

Coaching sprzedaży

Wsparcie rozwoju sprzedaży i podniesienie jej efektywności.

Coaching menedżerski

Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania, w tym przywództwa, motywacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, budowania efektywnego zespołu, rozwiązywania konfliktów.

Coaching dla przedsiębiorców

Założenie i skuteczne prowadzenie własnego biznesu.


Może zainteresuje Cię także coaching indywidualny?

Coaching indywidualny

Jest to znana i bardzo ceniona na świecie metoda pracy, która została skierowana do osób indywidualnych, chcących efektywnie, z pełnym zaangażowaniem realizować ważne dla siebie cele, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Coaching indywidualny


Prowadzący:


Zespół
Poznaj nasz zespół


Zapisz się już dziś!

Możesz też zadzwonić i dowiedzieć się więcej: +48 606 570 568 lub napisać do nas: dagmarafraczek@gmail.com.