Jak utrzymać swoją motywację w realizacji celów?

Warsztaty wskażą indywidualne źródła motywacji, sposoby jej kształtowania i utrzymywania. Pokażemy także najczęściej występujące przeszkody w realizacji celów i zaprezentujemy praktyczne sposoby ich przezwyciężania.


Co zyskasz dzięki warsztatom?

  • Poznasz mechanizm warunkujący skuteczność w działaniu.
  • Określisz, co Cię wspiera, a co utrudnia Ci realizację celów – poznasz i nazwiesz swoje zasoby.
  • Nauczysz się rozpoznawać i wspierać swoją motywację i konsekwencję w działaniu.
  • Poznasz elementy, które utrudniają skuteczność w działaniu i nauczysz się je eliminować.
  • Otrzymasz pakiet praktycznych narzędzi, z których będziesz potrafił na co dzień korzystać w
    samodzielnej pracy.

Czas trwania: 2 dni.