Zarządzanie konfliktem

Są to warsztaty poświęcone zarówno wypracowaniu efektywnych strategii rozwiązywania konfliktów, jak również indywidualnym stylom reagowania w sytuacjach konfliktowych, przyczynom i rolom konfliktów.


Co zyskasz dzięki warsztatom?

  • Poznasz rodzaje konfliktów z dokładną analizą przyczyn ich powstawania.
  • Dowiesz się, jaki jest mechanizm sprawnego zarządzania sytuacjami konfliktowymi na poziomie organizacji, zespołów i indywidualnym.
  • Poznasz indywidualne, osobowościowe preferencje dotyczące stylów rozwiązywania konfliktów.
  • Poprzez pracę na „realnych sytuacjach” wykorzystasz w praktyce zdobyte umiejętności.

Czas trwania: 2 dni.